Model

‘wogn-modellen’ – design et netværk

‘wogn-modellen’ er omdrejningspunktet for de fleste opgaver vi løser. Modellen er dels udgangspunktet for de forgående analyser vi laver for at indsnævre og lære målgruppen at kende. Den hjælper os med at beslutte hvilke design der er optimale når vi både skal tilgodese deltagernes motivation og sponsors strategiske behov. Den guider os i forhold til at planlægge afvikling og facilitering af aktiviteter i netværket eller gruppen. Den hjælper os med at planlægge hvilken evaluering og/eller dokumentation der skal hjælpe med at styre forløbet sikkert i havn.

wogn-modellen udkom i vores bog ‘Hvad vil I med netværk?’. Nedenfor kan du først se et snap-shot af den og under det kan du få en lidt længere introduktion til modellen fra vores bog. Hvis du vil se den foldet helt ud må du kontakte os eller bestille bogen på DJØF Forlagene.