Værktøj

Værktøjer til TUS

Styrk samarbejdet præsenterer en metode til, hvordan ledelse og teams sammen kan arbejde systematisk med at styrke samarbejdet både i teamet og mellem ledelse og team.

Bogen ledsages af 7 samtalekort og et skema til at føre logbog over teamets udvikling til brug ved teamudviklingssamtaler (TUS).

De 7 pejlemærker kan bruges til en 360 graders analyse af teamet og giver deltagerne mulighed for at pege på steder, hvor teamsamarbejdet kan udvikles.

Kortene lægges ud foran teamets deltagere som her drøfter og fremhæver de mest relevante indsatsområder i teamet i forhold til:

  • Aftaler og spilleregler
  • Teammødet
  • Den uformelle kommunikation
  • Læring og udvikling
  • Optimal opgavefordeling
  • Samarbejde med ledelse og organisation
  • Evaluering

Beslutninger og opmærksomhedspunkter m.m. noteres i TUS skemaet og bruges til at følge teamets udvikling over tid.

Med til de 7 samtalekort følger også en manual til selv at facilitere TUS. Klik her

Bogen koster 125,- kr. plus porto og kan bestilles ved at skrive til info@wogn.dk.
Bogen + de 7 pejlemærker, TUS skema og manual koster kr. 250,- plus porto og kan bestilles ved at skrive til info@wogn.dk