Udgivelse

Styrk samarbejdet

Styrk Samarbejdet præsenterer 7 pejlemærker til ledelse af teamsamarbejdet. Metode og pejlemærker opstod i vores anstrengelser på at svare på et helt andet spørgsmål. I 2013 blev vi spurgt af Astra, der er det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed, om vi ville hjælpe med at se på hvordan ny viden havner i undervisningen. Målet med undersøgelsen var, at udvikle nye modeller så aktører som Astra kan formidle ny viden mere effektivt til underviserne.

Hvad vi til vores egen overraskelse fandt var, at den største forhindring for at få ny viden ind i undervisningen ikke så meget handlede om at formidle viden mere effektivt, men i den måde vi organiserer og leder arbejdet ude på uddannelsesinstitutionerne. I vores øjne er den lavest hængende frugt, det potentiale der ligger i at professionalisere den teamorganisering, der i dag dominerer grundskoler, ungdomsuddannelser og de mellemlange videregående uddannelser.

Med andre ord er det vores påstand, at hvis man vil have mere viden ind i undervisningen for at løfte kvaliteten, så skal man først løfte kvaliteten i teamsamarbejdet.

De 7 pejlemærker giver en analytisk tilgang til at identificere samarbejdsudfordringer og potentialer i teams og er tænkt som omdrejningspunkt for teamudviklingssamtalen (TUS).

Nedenfor kan du læse indledningen til bogen.

Bogen koster 125,- kr. plus porto og kan bestilles ved at skrive til info@wogn.dk.