Udgivelse

Relationel koordinering i den tidlige indsats

Styrk den tværprofessionelle indsats er en guide og et initiativ taget af Dansk Sygeplejeråd med udgangspunkt i den bekymrende udvikling at flere og flere børn og unge mistrives. Initiativet har fået opbakning fra stort set alle de fagforbund hvis medlemmer til dagligt er omkring vores børn og unge.

Formålet med guiden og den medfølgende kommunikationsindsats har været at løfte kvaliteten i den forebyggende indsats ved at styrke samarbejdet mellem de faglige ressourcepersoner, der er omkring barnet og den unge i skolen og i samarbejdet med familien.

Det handler om relationer og kendskab til hinandens fagligheder og roller. Her kan det praksisnære værktøj, relationel koordinering, være med til at optimere samarbejdet.

Læs guiden nedenfor.