Det mener vi

Kronik om teams

“Hvis man slår ordet netværk op i en ordbog, vil man kunne se, at det betyder `et system af forbundne enheder´. Altså er netværk alt, hvad der er forbundet i et system: Internettet er et netværk af forbundne computere. Hjernen er et netværk af hjerneceller forbundet af synapser. Byer er forbundet i netværk af veje og jernbaner etcetera.

I de netværk, vi mennesker indgår i, er vi enhederne, og det, der forbinder os, er relationer. Disse relationer er karakteriseret ved en fællesnævner: Familien er et netværk. Det samme er børnene i klassen, beboerne i ejendommen, medarbejderne på arbejdspladsen, deltagerne i VL-gruppen, medlemmerne i fagforeningen etcetera.

Vi er alle deltagere i mange forskellige netværk både af privat og professionel karakter. Nogle netværk har vi selv valgt, andre er blevet valgt for os. Nogle er klart definerede, andre er temmelig diffuse. Netværksbegrebet er altså meget bredt.

Vi ser i disse år en stigende brug ikke bare af begrebet, men især af, det man kan kalde netværkspraksisser; borgerinddragelse, samskabelsesprocesser, medarbejderindflydelse, innovationsprocesser. De handler alle om at skabe netværk på kryds og tværs af interessenter, aktører og andre grupper. At binde dem sammen og skabe fællesskab, sammenhold, handlekraft og ejerskab.

Disse netværkspraksisser finder vi også i stigende grad i organisationsformer som team, udvalg, arbejdsgrupper, bestyrelser, projektgrupper. De kan ofte lige så godt gå under betegnelsen netværk. De har nemlig mere til fælles med netværk end med det klassiske hierarki…”

Læs resten af kronikken her.