Model

Deltagerkontrakten skaber retning i netværk

En model, der viser hvordan forventninger styrer alfærd i grupper

Deltagerkontrakten er en model vi første gang præsenterede i ‘Hvad vil I med netværk?‘. Det er en model der er central for os, hver gang vi arbejde med en gruppe, fordi det er afgørende at få skabt de rigtige forventninger hos deltagerne. I bogen beskrev vi modellen sådan her:

“Måske har du selv prøvet at deltage i et netværk, hvor der var uklarhed om formålet og ved så også, hvilken frustration blandt deltagerne det kan medføre. Netværket kommer aldrig ordentligt i gang, da man i udgangspunktet er uenige om, hvordan dagsordnen overhovedet skal organiseres.

Vores klare erfaring er, at der skal være en kontrakt i netværket før der kan ske en reel værdiskabelse. Den kontrakt skabes i en af de fire retninger i modellen (indflydelse, læring, fællesskab og adgang). Kontrakten er en fælles overenskomst om, hvad udbyttet bør være, og hvordan det bedst opnås (dagsordenen). Forventningerne til udbyttet af at deltage i et bestemt netværk er afgørende for den måde, vi organiserer og afvikler vores aktiviteter på.

Har det store flertal af deltagerne i netværket samme forventning til udbyttet, vil netværket meget hurtigt være ramme for dannelsen af værdiskabende relationer. Netværk med et klar kontrakt vil også skabe værdi i de andre retninger. I netværket med en kontrakt om læring, får deltagerne også adgang til konkret information og viden, de kan anvende direkte i deres opgaveløsning. De kommer muligvis også til at føle sig som en del af et fællesskab, og de kan måske også bruge netværket til at opnå en eller anden form for indflydelse.

Vi har gang på gang oplevet, at selvom et netværk er fokuseret på at skabe værdi i en enkelt af de fire retninger (indflydelse, læring, fællesskab og adgang), så skaber det også værdi i de tre andre. En klar kontrakt er som udgangspunkt nødvendig for at sætte netværket i gang, men efterfølgende vil deltagerne ofte opleve, at de får endnu mere ud af netværket, end den oprindelige kontrakt lovede dem.”

FÆLLESSKAB – sparring, frirum, støtte, identitet ––>

Deltageren får via netværket mulighed for at blive medejer af fællesskaber i organisationen. For eksempel interessefællesskaber som sports- eller kunstforeninger, hvor der er størst fokus på det at være sammen og sjældent en reel dagsorden.

Den formelle dagsorden er typisk spinkel og fokus er mere på det at være sammen.

ADGANG – til information, andre netværk, ressourcer ––>

Deltageren får input til at løse sin opgave bedre og mere effektivt, fordi netværket giver adgang til relevant viden, information, andre netværk eller værktøjer via de andre deltagere. For eksempel som en del af konferencer, receptioner, messer og lignende, hvor man kan mødes med ligesindede.

Dagsordenen er her først og fremmest noget den enkelte selv skaber, og målet er at finde andre med en lignende/symmetrisk dagsorden.

LÆRING – udvikling af viden, praksis, kompetencer, mening ––>

Deltageren får inspiration, læring eller dygtiggør sig ved at spejle og reflektere egne erfaringer og praksis i andres. For eksempel når erfa-grupper og ledernetværk udelukkende mødes med det mål at inspirere og lære af hinandens hverdag og udfordringer.

Dagsordenen er her organiseret med det mål, at deltagerne opnår læring/inspiration.

INFLYDELSE – påvirkning af holdning, udvikling, dagsorden ––>

Deltageren får gennem netværket mulighed for at positionere sig og påvirke beslutninger, tiltag eller den generelle udvikling i organisationen. For eksempel når et netværk skal give feedback på strategiske tiltag i organisationen.

Dagsordenen i sådanne netværk er bygget op med fokus på at realisere denne indflydelse.