1. Møder med effekt

Vi har udviklet en række forskellige metoder og modeller, som vi bruger, når vi afdækker og skærper målet med et møde eller en møderække. Et klart mål er en forudsætning for at kunne planlægge dagsorden, vælge de rigtige processer og tilrettelægge indholdet.

Det gælder, hvad enten målet er diffust, som at “lære hinanden at kende”, over det lidt mere håndgribelige at “dele viden”, til det konkrete, som at tage beslutninger eller koordinere fælles handlinger.

Vi elsker at være sammen med mennesker og skabe resultater i fællesskab. Det er hvad enten, der er tale om en lille håndfuld specialister eller store mangfoldige grupper.

Netværk ––>

For os er netværk et bredt begreb, der  dækker over løst koblede grupper; netværksgrupper, arbejdsgrupper, styregrupper, udvalg m.m. Disse grupper er typisk kendetegnede ved, at deltagerne kommer sammen på tværs af en eller flere organisationer, og at deres roller ikke er klart definerede. Ofte er målet for gruppen også uklart og til forhandling.

Vi har udviklet og afviklet netværksmøder og –programmer siden 2001. Vi har primært høstet vores erfaringer med politiske organisationer. Vi har lavet netværk både internt i organisationer og eksternt med flere aktører. Vi har ledet møder for medlemmer, interessenter, medarbejdere, ledere og politikere i mere end 15 danske fagforbund. Alene for Djøf har vi tilrettelagt og ledet over 200 netværksmøder.

Beslutning ––>

Vi når i mål via et snævert fokus på dagsordenen. Præcis tilrettelæggelse og en stram orkestrering af beslutningsmøder er afgørende for at der kommer kvalitet i beslutningerne. Et eksempel er GeoDanmark, der ønskede et bestyrelsesseminar med det mål at lægge en retning for eksekveringen af de kommende års strategi. Eller FOA hvor ansvarlige medarbejdere og topledelsen sammen besluttede implementeringen af en ny intern organisering.

Læring ––>

At skabe læring i grupper kræver fokus på det vi taler om, og den måde vi taler sammen om det på. Den lærende samtale forudsætter, at der er fokus, retning og disciplin samtidig med, at vi hele tiden skal være åbne for at gribe den uventede erkendelse og dykke ned i den.

I et samarbejde mellem Lægeforeningen og Djøf udviklede og afviklede vi gennem en årrække lærende møder for tværfaglige grupper af mellem- og topledere i sundhedssektoren. Fokus var at udvikle deltagernes egne lederegenskaber gennem fælles refleksion og dialog med ligesindede, krydret med eksterne input af høj kvalitet.

Forandring ––>

Store politiske organisationer gennemløber ofte omfattende forandringsprocesser. Implementeringen består ofte for en del af fysiske møder mellem involverede aktører for at sikre at information spredes, viden deles, handlinger koordineres og der skabes medejerskab.

Danske kommuner står overfor en gennemgribende ændring på IT-siden, der både berører den enkelte kommune og eksterne relationer. Sammen med KOMBIT leder vi en række nationale arbejdsgrupper og netværk for kommunale it-ansvarlige med det mål at få mere kvalitet i implementering. Formaterne er store heldagsmøder med ca. 100 deltagere, hvor fokus er på videndeling samt mindre arbejdsgrupper med fokus på tilpasning og implementering.