2. Vi lærer fra os

Gennem de sidste ti år har vi systematisk samlet vores erfaringer i modeller, teorier, bøger, et enkelt online-værktøjer, artikler m.m. og omsat det til forskellige former for læringsforløb.

Fra de helt korte inspirationsoplæg over interne kurser til skræddersyede ECTS givende uddannelser og individuelle træningsforløb. Vores egne metoder og teorier er altid del af pensum og centrale værktøjer i vores læringsforløb.

Vi tror på at viden først er noget værd, når den bliver brugt og socialiseret. Derfor sigter vi altid mod, at der arbejdes med konkrete problemstillinger, og at der er en høj grad af deltagerinvolvering på vores læringsforløb.

Interne kurser ––>

At løfte viden ind i en organisation handler for os om at give en gruppe mennesker et fælles sprog og nogle værktøjer til at arbejde mere systematisk med møder og netværk. Vi tager udgangspunkt i de opgaver, deltagerne står overfor og er meget praksisnære i vores undervisning og vejledning.

I Kulturministeriet udbyder vi interne kurser for både ledere og medarbejdere. De to grupper får hver et perspektiv på netværk og relationer som en del af både organisationsudviklingen og en styrkelse af egen opgaveløsning. Hos Industriens Uddannelser har vi lavet kurser for alle uddannelseskonsulenter med fokus på egne netværksstrategier i forhold til forestående opgaver.

(Skræddersyede) ECST givende forløb ––>

Vi har gennem en årrække, sammen med DJØF Efteruddannelse, udbudt diplommodulet Team- og netværksledelse. Gennem dette samarbejde har vi fået mulighed for at udvikle skræddersyede uddannelsesforløb omkring team- og netværksledelse, der er tilpasset bestemte brancher, organisationer eller andet.

Vi samarbejder med CPH Business og Erhvervsakademi Sjælland omkring skræddersyede Diplomfag med ECTS points.

Træning ––>

Gennem flere år har vi trænet medarbejdere, der står med konkrete netværks- eller mødeopgaver. Både individuelt eller i små grupper. Gennem sådanne træningsforløb løfter vi både den enkelte medarbejders kompetencer og rådgiver direkte ind i opgaven.

I forbindelse med at Albertslund Kommune er ved at implementere en netværksstruktur i organisationen, har vi rådgivet og lavet introduktionskurser. Desuden har vi fulgt fem medarbejdere tæt, der har til opgave at drive organisationens tværgående og lærende netværk. Vi har givet dem en praksisnær introduktion til netværksbegrebet og følger dem før og efter deres facilitering af netværksmøderne.

Inspiration ––>

Vi bliver ofte hentet ind for at inspirere en gruppe ledere, medarbejdere, interessenter m.m. i forhold til at tænke i og arbejde med netværk og læring. Det kan være en ledergruppe, der står overfor en beslutningsproces, en stor gruppe medarbejdere som ønsker en fælles forståelsesramme eller en mere løst sammensat gruppe, hvor fokus er på at inspirere.