Styrk samarbejdet

Wanscher & Nielsen har siden 2005 arbejdet med at skabe læring og styrke samarbejdet i netværk, teams og ledergrupper. Drivkraften i virksomheden har altid været en tro på styrken ved at indgå i fællesskaber for at opnå læring og indflydelse.

Vi har implementeret netværksprogrammer, ledelsestræning og teamudvikling i fagforbund, offentlige institutioner og private virksomheder.

Det er blevet til flere bøger, guides og læringsværktøjer med fokus på netværk. Siden 2013 har vi haft et særskilt fokus på teamsamarbejde og den svære kunst at lede grupper med en udpræget grad af autonomi.

Wanscher & Nielsen lukkede i oktober 2017, men hver især fortsætter vi med at bruge den erfaring vi oparbejdede gennem 12 års samarbejde. Her på siden kan du finde et udpluk af vores tanker om netværk og teams.

Tanker & Projekter

Værktøj

Værktøjer til TUS

Med bogen Styrk samarbejdet præsenterer vi 7 pejlemærker på det gode teamsamarbejde. Udover bogen har vi også udviklet et sæt værktøjer til at gennemføre og følge op på teamudviklingssamtalen.

Udgivelse

Styrk samarbejdet

I marts 2017 udkom vores seneste bog Styrk samarbejdet. En bog og en metode, der er blevet til efter tre års intensivt arbejde med teams i undervisningsektoren. Bogen indeholder en metode til hvordan ledelse og teams sammen kan arbejde systematisk med at styrke teamsamarbejdet.

Det mener vi

Team er og bliver et ledelsesansvar

Kronik fra Danske Kommune om hvorfor undervisningsteams først og fremmest er en ledelsesopgave.

Udgivelse

Relationel koordinering i den tidlige indsats

I samarbejde med en lang række fagforbund med Dansk Sygeplejeråd i spidsen, udarbejdede vi i 2016 en guide til at styrke den tværprofessionelle indsats omkring udsatte børn og unge.

Det mener vi

Samarbejde og videndeling i teams

I 2013 begyndte vi et et samarbejde mellem Region Syddanmark og ASTRA. Vi har undersøgt hvordan viden socialiseres i undervisningsektoren. Vi har især haft fokus på teamet og det potentiale der gemmer sig her.

Model

Deltagerkontrakten skaber retning i netværk

En model, der viser hvordan forventninger styrer alfærd i grupper.

Det mener vi

Kronik om teams

Vi har skrevet en kronik i Kommunen hvor vi argumentere for at mange af de teams vi ser i den offentlige sektor bedst kan beskrives som netværk. Det lider både deltagerne og ledelserne under.

Det mener vi

Læring på dagsordnen i ledergrupper

I 2014 lavede vi et digitalt værktøj til Lederweb der hedder ‘Få mere ud af ledermøderne’. Bag værktøjet lå en større analyse og en model der beskriver hvor ledere indgår i grupper der har læring på dagsordnen.

Model

‘wogn-modellen’ – design et netværk

'wogn-modellen' er en designmodel der guider os fra de første tanker om et nyt netværk, til den endelige implementering og drift.

Udgivelse

‘Netværkstedet’

I 2007 udgav vi vores første bog. Det er en håndbog der handlede om hvordan man praktiskt planlægger og afholder møder i netværksgrupper. Find hele bogen her.

Udgivelse

‘Hvad vil I med netværk?’

I 2010, udgave vi en bog om de strategiske beslutninger bag værdiskabende netværksprogammer. Den inholder mange af vores vigtiste modeller og teorier omkring netværk.

Værktøj

‘Få mere ud af ledermøderne’

En interaktiv værktøj for ledere der ønsker at samarbejde og videndele mere effektivit i deres ledergruppe eller team