Vi arbejder med netværk, teams og ledergrupper

Vi tror på, at viden er social.

Det er en overbevisning, der gennemsyrer alt, hvad vi laver, og den måde vi gør det på. Hvis viden skal gøre gavn og skabe værdi, så kræver det, at den socialiseres. At socialisere viden handler om at bringe den ind i relationer mellem mennesker.

Vi har gennem de sidste ti år specialiseret os i at udvikle og omsætte strategiske mål til netværks- og mødedesign, der har en effekt. Udgangspunktet er altid at skabe meningsfulde møder, for der kan kun skabes værdi og resultater, hvis deltagerne selv tager noget med sig fra mødet.

Vi har samlet erfaringer fra mange brancher, udviklet og afprøvet teorier, værktøjer og modeller. Vi har skrevet bøger om netværk og lignende grupper og undervist både på skræddersyede forløb og på diplomuddannelser.

 

Tanker & Projekter

Det mener vi

Team er og bliver et ledelsesansvar

Kronik fra Danske Kommune om hvorfor undervisningsteams først og fremmest er en ledelsesopgave.

Det mener vi

Samarbejde og videndeling i teams

I 2013 begyndte vi et et samarbejde mellem Region Syddanmark og Nationalt Center for undervisning i natur, teknik og sundhed. Vi har undersøgt hvordan viden socialiseres i undervisningsektoren. Vi har især haft fokus på teamet og det potentiale der gemmer sig her.

Model

Deltagerkontrakten skaber retning i netværk

En model, der viser hvordan forventninger styrer alfærd i grupper.

Det mener vi

Kronik om teams

Vi har skrevet en kronik i Kommunen hvor vi argumentere for at mange af de teams vi ser i den offentlige sektor bedst kan beskrives som netværk. Det lider både deltagerne og ledelserne under.

Det mener vi

Læring på dagsordnen i ledergrupper

I 2014 lavede vi et digitalt værktøj til Lederweb der hedder ‘Få mere ud af ledermøderne’. Bag værktøjet lå en større analyse og en model der beskriver hvor ledere indgår i grupper der har læring på dagsordnen.

Model

‘wogn-modellen’ – design et netværk

'wogn-modellen' er en designmodel der guider os fra de første tanker om et nyt netværk, til den endelige implementering og drift.

Udgivelse

‘Netværkstedet’

I 2007 udgav vi vores første bog. Det er en håndbog der handlede om hvordan man praktiskt planlægger og afholder møder i netværksgrupper. Find hele bogen her.

Udgivelse

‘Hvad vil I med netværk?’

I 2010, udgave vi en bog om de strategiske beslutninger bag værdiskabende netværksprogammer. Den inholder mange af vores vigtiste modeller og teorier omkring netværk.

Værktøj

‘Få mere ud af ledermøderne’

En interaktiv værktøj for ledere der ønsker at samarbejde og videndele mere effektivit i deres ledergruppe eller team